Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Geografia

Geografická poloha

Obec Demjata je jednou zo 665 obcí spadajúcich pod územnú pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja. Patrí ku skupine obcí okresu Prešov. Obec sa nachádza v doline rieky Sekčov, v juhozápadnom cípe Nízkych Beskýd, a je vzdialená cca 17 kilometrov juhozápadne od okresného mesta Prešov.

Kataster obce susedí s katastrálnymi územiami obcí:

  • na západe obec: Veľký Slivník
  • na juhu obce: Tulčík 
  • na severe obce: Raslavice 
  • na východe Lopúchov


mapaNajvyšší bod v katastri obce sa nachádza v nadmorskej výške 525 m.n.m. a najnižší v nadmorskej výške 280 m.n.m. Centrum obce sa nachádza približne v nadmorskej výške 290 m.n.m.

Prírodné pomery a klíma

GEOMORFOLÓGIA
Z hľadiska geomorfologického členenia patrí okres Prešov do subprovincií Západných Karpát a Východných Karpát, do oblastí Slovenského rudohoria, Fatransko-tatranskej oblasti, Lučensko-košickej zníženiny, Matransko-slanskej oblasti, Východných Beskýd, Podhôľnomagurskej oblasti a Nízkych Beskýd. Najväčšie oblasti patria do celkov Šarišskej vrchoviny a Košickej kotliny. Z hľadiska geomorfologického členenia okresu patrí územie obce Demjata do Ondavskej vrchoviny a Beskydského predhoria.

PÔDNE POMERY
V okrese Prešov z hľadiska pôdnych typov prevládajú najmä kambizeme (modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, modálne a kultizemné nasýtené, pseudoglejové nasýtené, modálne kyslé, podzolové) a pseudogleje (modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé). Na území sú taktiež zastúpené andozeme, fluvizeme, hnedozeme, luvizeme, pararendziny, podzoly, rendziny a čiernice.

VODSTVO
Povrchové vody. Najväčšou a najvýznamnejšou riekou okresu Prešov je rieka Torysa, ktorá je jedným z dôležitých prítokov rieky Hornád. Prameň rieky sa nachádza neďaleko obce Torysky v Levočských vrchoch v nadmorskej výške 1080 m n.m. S dĺžkou 129 km je dvanástou najdlhšou riekou Slovenska a odvodňuje povodie veľké 1349 km2 . Intravilánom obce preteká rieka Sekčov, ktorá je najvýznamnejším prítokom rieky Torysa. V území obce sa nachádzajú taktiež viaceré bezmenné toky.

KLIMATICKÉ POMERY
Územie okresu patrí do viacerých klimatických okrskov (teplých, mierne teplého a mierne chladného). V rámci okresu prevládajú mierne teplé okrsky. Vyššie polohy v Slanských vrchoch radíme do mierne chladného klimatického okrsku. 

Prešovský kraj má najchladnejšie a najdaždivejšie podnebie na Slovensku, avšak klimatické podmienky v jednotlivých regiónoch sa líšia. Nižšie polohy a kotliny patria do miernej teplej klimatickej oblasti, západnú časť katastrálneho územia radíme do teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti s chladnou zimou, a východnú časť radíme do mierne teplej, mierne vlhkej pahorkatinovej až vrchovinovej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota v okrese Prešov, podľa meraní uskutočnených v klimatických staniciach, sa pohybuje od 5,4o C do 8,2o C. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 599mm do 761mm.

Krajinná štruktúra

Katastrálne územie obce má celkovú rozlohu 1149,63 ha. Nadpolovičnou väčšinou je zastúpená nepoľnohospodárska pôda. Tá sa celkovo rozprestiera na 629,21 hektároch a je tvorená prevažne lesnými pozemkami (497,59 hektárov). Poľnohospodárska pôda zaberá viac ako 45,27% z celkovej rozlohy územia. Najväčší podiel v poľnohospodárskej pôde tvorí orná pôda, ktorá sa rozprestiera na ploche 284,99 ha a trvalé trávnaté porasty sa rozprestierajú na ploche 210,47 ha. 

Zdroj: dokument PHSR 2015-2023


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka