Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Obec sa vyvinula na mieste starej dediny spred 12. storočia. Obec je doložená z roku 1330 ako Demeta, neskôr ako Demethe (1427), Also, Felsew Demethe (1461), Demjata (1773), Demjata, Zemjata (1786), Demiaty (1920), Demjata (1927); maďarsky Deméte.

Obec patrila v 13. a 14. storočí panstvu hradu Šariš, od 15. storočia sa stala vlastníctvom zemanov, v 16. storočí Bornemissovcov, v 17. storočí Bocskayovcov. V roku 1427 mala 17 port, v roku 1689 bola vyľudnená. V roku 1787 mala 40 domov, 460 obyvateľov (početní želiari), v roku 1828 mala 75 domov a 553 obyvateľov. V 18. storočí tu mali majetky a kaštieľ Okolicsányiovci, v 19. storočí Semseyovci.

kaštieľ Demjata

V 19. storočí tu bol v prevádzke kameňolom. V polovici 19. storočia obec postihol hlad a vysťahovalectvo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou vápna. Miestna organizácia Komunistickej strany Československa bola založená v roku 1921 a Jednotné roľnícke družstvo (JRD) v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Košíc a Prešova.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť
 

Kaštieľ „SEMSEY"

Pôvodne renesančná stavba z polovice 17.storočia, neskôr barokovo prestavaná. Ide o blokový dvojpodlažný objekt so štvorcovým pôdorysom. Fasády má hladké, členené obdĺžnikovými oknami so šambránami. Dominantu tvorí vstupný portál s ušnicovou šambránou s erbom a datovaním prestavby v roku 1736. V interiéri sú zachované renesančné klenby. Objekt bol pôvodne ohradený múrom so vstupnou bránou s polkruhovým záklenkom.

kaštie Semsey Demjata

Historické súvislosti:

Najstaršia správa o Demjate pochádza z roku 1332, kedy sa spomína, že v miestnom kostole pôsobil farár Matej. V písomnostiach zo 14. až 16. storočia sa vyskytuje Demjata pod názvom Demethe. Je to maďarizovaný názov pôvodného slovenského názvu koreniacom v slovenskom osobnom mene. V polovici 15. storočia bola obec rozdelená na Nižný a Vyšnú Demjatu. V 16.storočí bola postupne vo vlastníctve Mariášovcov, Bornemisovcov, Darholcovcov atď. V 2. polovici 16. storočia tu bol postavený renesančný kaštieľ nazvaný „Hámoš“ podľa posledných vlastníkov.

V 2.polovici 17. storočia bol postavený na východnej strane potoka Sekčov druhý kaštieľ tzv. „Semsey“. V jeho blízkosti stojí od roku 1774, pravdepodobne na mieste starého kostola barokovo-klasicistický kostol, ktorý bol spolu s kaštieľom „Semsey“ navrhnutý v júni 1997 na vyhlásenie ochranného pásma.
Obec Demjata je z urbanistického hľadiska pôvodne potočnou radovou dedinou, ktorá bola neskôr preťatá železnicou popri toku rieky Sekčov, ktoré tvoria s pôvodnou ulicovou zástavbou pravý uhol. Obec je týmto opäť rozdelená na  východnú a západnú časť, pričom v západnej časti tvorí urbanistickú aj architektonickú dominantu práve kaštieľ „Hámoš“ s priľahlým parkom.

Kaštieľ „HÁMOŠ“

Pôvodne renesančná stavba z 2.polovice 16. storočia, neskôr v roku 1764 barokovo prestavaná. Ide o dvojpodlažnú štvorkrídlovú stavbu s pôdorysom v tvare obdĺžnika, vytvárajúcu vnútorný átriový dvor. Fasády mali pôvodne kamenné profilované okenné ostenia (niekoľko zachovaných je na západnej fasáde). Na hlavnej (východnej) fasáde je centrálne situované schodisko s barokovým portálom, po stranách s predstavanými stĺpmi a bohatým volútovým štítom. Nad portálom je barokové okno s prelamovaným frontónom. Po stranách čelnej fasády, na pôvodných renesančných krákorcoch, sú nové historizujúce arkiere. Priečelie  je ukončené horizontálnym radom strelných otvorov a korunnou rímsou.

kaštieľ Hámoš Demjata

Kaštieľ mal pôvodne štítkovú atiku z polkruhových štítkov, ktoré  sa zachovali na severnej strane dvorovej fasády. Dvor mal pôvodne otvorenú arkádu, ktorá je sekundárne zamurovaná. Na juhozápadnom rohu kaštieľa je situovaná štvorhranná trojpodlažná veža. V interiéri objektu sú na prízemí renesančné klenby a v druhom nadzemnom podlaží pruské klenby. Pri kaštieli bol koncom 19. storočia založený prírodno-krajinársky park pravdepodobne na staršej dispozícii.

V súčasnosti je z pôvodnej parkovej dispozície zachované len torzo. Celá západná časť parkového areálu bola v posledných rokoch rozparcelovaná a rodinné domy sa dostali až ku kaštieľu čo výrazné porušilo jeho kompozičnú vyváženosť. V južnej okrasnej časti parku bolo zradené trávnaté ihrisko. Z pôvodných drvín sú sadovnícky a dendrologicky hodnotné lipa veľkolistá, buk lesný červenolistý, pagaštan konský, jaseň štíhly a stromovitá čremcha strapcovitá. Aj keď je pôvodná dispozícia parku zmenšená a kompozične porušená, stále je tu pozemná rezerva na obnovu zaniknutej okrasnej časti a možnosť obnovy parku ako dokladu dobového vývoja záhradného umenia v tomto regióne.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka