Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Ing. Vladislav Bašista

Mobil:  0917 819 997

E-mail: starosta@obecdemjata.sk

 

Kompetencie starostu obce

Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4. roky. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Zákon o obecnom zriadení starostovi obce vymedzuje nasledovné kompetencie:

priamo riadi:

 • zástupcu starostu,
 •  sekretariát obecného úradu,
 •  iných zamestnancov obce


schvaľuje:

 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov


rozhoduje o:

 • všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného   zastupiteľstva
 • personálnych a platových náležitostiach zamestnancov obce
 • zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce
 • tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov
 • zriadení krízového štábu obce, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu


vykonáva:

 • obecnú správu,
 • hodnotenie  priamo riadených  zamestnancov
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom


uzatvára:

 • pracovné zmluvy so zamestnancami obce
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • zmluvy s právnickými a fyzickými osobami
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia


Právne postavenie a plat starostu obce upravuje Zákon NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení. Zákon upravuje právne postavenie starostu obce, ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostu zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka