Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola


skola demjata.jpeg

Web:  zsdemjata.edupage.org

Základná škola v obci Demjata je vidiecka neplne organizovaná s 1. – 4. ročníkom . ZŠ je orientovaná na enviromentálnu výchovu a región.Základnou prioritou našej ZŠ je zabezpečenie kvalitného edukačného procesu postaveného na princípoch demokratickej komunikácie, kreativity a individuálneho prístupu k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho garantom sú naši kvalitní pedagógovia, ktorí žiakom vytvoria podmienky pre ich bezproblémové zvládnutie učebných plánov, osnov a štandardov pre jednotlivé predmety a ročníky, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom. Od ich zvládnutia závisí, ako dokážu žiakov viesť, vychovávať, naučiť, tvorivo ich ovplyvňovať, komunikovať a žiť s nimi v škole i mimo nej.   Je zapojená do projektu Infovek, Európa v škole, Správaj sa normálne. Základná škola má 3triedy / 32 žiakov / v ktorých vyučujú 4 kvalifikované učiteľky.  Škola má 1 zmiešané oddelenie ŠKD v ktorom je 20 žiakov.
Spoločným cieľom pedagogických pracovníkov ZŠ je kvalitne pripraviť žiakov na následné štúdium a vzdelanie. Posolstvom  a heslom ŠkVP je " Učenie má horké korene, ale sladké ovocie". Sme škola rodinného typu. Snažíme sa o  úzku spoluprácu pedagógov, aktívne pôsobenie pedagógov na dieťa i rodiča a vzájomnú spoluprácu. Stravovanie žiakov zabezpečuje školská jedáleň pri MŠ v Demjate.

Vo vyučovacom procese sú aplikované inovačné metódy a formy práce so žiakmi / SFUMATO/a alternatívne prvky z Projektu ORAVA.

V rámci mimoškolských aktivít ZŠ vytvára priestor pre rozvoj nadania a talentu detí.

Výchova vo voľnom čase v popoludňajších hodinách je zabezpečená v prospech rodičov a žiakov prostredníctvom ŠKD a krúžkov.Základnou snahou je vytvoriť aktívne a cieľavedomé využívanie voľného času na báze dobrovoľnosti. Zriadili sme aj pobočku ZUŠ v Raslaviciach. / hudobný a tanečný odbor/.
Obsah výchovy v ŠKD je realizovaný pomocou oddychových a zábavných činnosti s využitím podmienok, ktoré škola a jej okolie ponúka. Sekundárnou úlohou ŠKD je aj príprava na vyučovanie.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka